Εγχειρίδιο του FreeBSD

Ομάδα Τεκμηρίωσης του FreeBSD

Αναθεώρηση: cb1ceccbcd
Νομική Σημείωση
Νομική Σημείωση
Τελευταία τροποποίηση στις 2016-01-04 13:39:02 +0000 από Mariusz Zaborski.
Περίληψη

Καλώς ήρθατε στο FreeBSD! Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει την εγκατάσταση και την καθημερινή χρήση του FreeBSD 11.2-RELEASE και του FreeBSD 12.0-RELEASE. Το βιβλίο αυτό είναι μόνιμα υπό βελτίωση και ανάπτυξη και αποτελεί το αποτέλεσμα της δουλειάς πολλών ατόμων, οπότε κάποια τμήματα μπορεί να περιέχουν σχετικά ξεπερασμένες πληροφορίες και να χρειάζονται ανανέωση. Αν ενδιαφέρεστε να μας βοηθήσετε σε αυτό το έργο, επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική λίστα ομάδας τεκμηρίωσης του FreeBSD. Η τελευταία έκδοση αυτού του κειμένου είναι πάντα διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του FreeBSD (παλιότερες εκδόσεις μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://docs.FreeBSD.org/doc/). Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το ίδιο βιβλίο σε άλλες μορφές αρχείου και με διάφορες μορφές συμπίεσης από τον εξυπηρετητή FTP του FreeBSD ή ένα από τα πολλά mirror sites. Αν προτιμάτε ένα τυπωμένο αντίτυπο, μπορείτε να αγοράσετε ένα αντίγραφο του Εγχειριδίου, από το FreeBSD Mall. Μπορείτε επίσης να ψάξετε σε όλο το βιβλίο.


Πίνακας Περιεχομένων
Πρόλογος
I. Ξεκινώντας με το FreeBSD
1. Εισαγωγή
1.1. Σύνοψη
1.2. Καλώς ήλθατε στο FreeBSD!
1.3. Πληροφορίες για το FreeBSD Project
2. Εγκατάσταση του FreeBSD 9.x και Μεταγενέστερων Εκδόσεων
2.1. Σύνοψη
2.2. Απαιτήσεις Υλικού
2.3. Εργασίες πριν την Εγκατάσταση
2.4. Ξεκινώντας την Εγκατάσταση
2.5. Εισαγωγή στο bsdinstall
2.6. Εγκατάσταση από το Δίκτυο
2.7. Εκχώρηση Χώρου στο Δίσκο
2.8. Επιβεβαίωση της Εγκατάστασης
2.9. Μετά την Εγκατάσταση
2.10. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
2.11. Χρησιμοποιώντας τη Λειτουργία Live CD
3. Εγκατάσταση του FreeBSD 8.x και Προγενέστερων Εκδόσεων
3.1. Σύνοψη
3.2. Απαιτήσεις Υλικού
3.3. Εργασίες πριν την Εγκατάσταση
3.4. Ξεκινώντας την Εγκατάσταση
3.5. Εισαγωγή στο Sysinstall
3.6. Εκχώρηση Χώρου στο Δίσκο
3.7. Επιλέγοντας τι θα Εγκαταστήσετε
3.8. Επιλέγοντας το Μέσο Εγκατάστασης
3.9. Επιβεβαίωση της Εγκατάστασης
3.10. Μετά την Εγκατάσταση
3.11. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
3.12. Οδηγός Εγκατάστασης για Προχωρημένους
3.13. Προετοιμάζοντας τα Δικά σας Μέσα Εγκατάστασης
4. Βασικές Έννοιες στο UNIX(R)
4.1. Σύνοψη
4.2. Εικονικές Κονσόλες και Τερματικά
4.3. Άδειες (Permissions)
4.4. Δομή Καταλόγου
4.5. Οργάνωση Δίσκου
4.6. Προσάρτηση και Αποπροσάρτηση Συστημάτων Αρχείων
4.7. Διεργασίες
4.8. Δαίμονες, Σήματα, και Τερματισμός Διεργασιών
4.9. Κελύφη
4.10. Κειμενογράφοι
4.11. Συσκευές και Αρχεία συσκευών
4.12. Τύποι Εκτελέσιμων
4.13. Για Περισσότερες Πληροφορίες
5. Εγκατάσταση Εφαρμογών: Πακέτα και Ports
5.1. Σύνοψη
5.2. Επισκόπησή της εγκατάστασης λογισμικού
5.3. Βρίσκοντας την Εφαρμογή σας
5.4. Χρησιμοποιώντας το Σύστημα των Πακέτων
5.5. Χρησιμοποιώντας την Συλλογή των Ports
5.6. Ενέργειες μετά την Εγκατάσταση
5.7. Αντιμετωπίζοντας Χαλασμένα Ports
6. Το Σύστημα X Window
6.1. Σύνοψη
6.2. Κατανόηση του περιβάλλοντος X11
6.3. Εγκατάσταση του X11
6.4. Ρύθμιση του X11
6.5. Χρήση Γραμματοσειρών στο X11
6.6. Ο X Display Manager
6.7. Γραφικά Περιβάλλοντα
II. Βασικές Εργασίες
7. Desktop Εφαρμογές
7.1. Σύνοψη
7.2. Φυλλομετρητές (Browsers)
7.3. Εφαρμογές Γραφείου
7.4. Προγράμματα Προβολής Εγγράφων
7.5. Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές
7.6. Περίληψη
8. Πολυμέσα
8.1. Σύνοψη
8.2. Ρύθμιση της Κάρτας Ήχου
8.3. Ήχος MP3
8.4. Αναπαραγωγή Video
8.5. Ρύθμιση Κάρτας Τηλεόρασης
8.6. MythTV
8.7. Σαρωτές Εικόνας
9. Ρυθμίζοντας τον Πυρήνα του FreeBSD
9.1. Σύνοψη
9.2. Γιατί να Φτιάξετε Προσαρμοσμένο Πυρήνα;
9.3. Ανακαλύπτοντας τις Συσκευές του Συστήματος σας
9.4. Προγράμματα Οδήγησης, Υποσυστήματα και Αρθρώματα (modules)
9.5. Δημιουργία και Εγκατάσταση Προσαρμοσμένου Πυρήνα
9.6. Το Αρχείο Ρυθμίσεων
9.7. Αν Κάτι Πάει Λάθος
10. Εκτυπώσεις
10.1. Σύνοψη
10.2. Εισαγωγή
10.3. Βασική Εγκατάσταση
10.4. Ρυθμίσεις Εκτυπωτών για Προχωρημένους
10.5. Χρήση Εκτυπωτών
10.6. Εναλλακτικές Λύσεις για τον Στάνταρ Spooler
10.7. Εντοπισμός Βλαβών
11. Συμβατότητα με Εκτελέσιμα του Linux
11.1. Σύνοψη
11.2. Εγκατάσταση
11.3. Εγκαθιστώντας το Mathematica(R)
11.4. Εγκαθιστώντας το MapleTM
11.5. Εγκαθιστώντας το MATLAB(R)
11.6. Εγκατάσταση της Oracle(R)
11.7. Προχωρημένα Θέματα
III. Διαχείριση Συστήματος
12. Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση
12.1. Σύνοψη
12.2. Αρχική Ρύθμιση
12.3. Κύρια Ρύθμιση
12.4. Ρύθμιση Εφαρμογών
12.5. Eκκινώντας Υπηρεσίες
12.6. Ρυθμίζοντας Το Πρόγραμμα cron
12.7. Χρησιμοποιώντας Το Σύστημα rc Στο FreeBSD
12.8. Ρυθμίζοντας Τις Κάρτες Δικτύου
12.9. Εικονικά Hosts
12.10. Αρχεία Ρυθμίσεων
12.11. Tuning with sysctl
12.12. Tuning Disks
12.13. Tuning Kernel Limits
12.14. Adding Swap Space
12.15. Power and Resource Management
12.16. Using and Debugging FreeBSD ACPI
13. Η Διαδικασία Εκκίνησης του FreeBSD
13.1. Σύνοψη
13.2. Το Πρόβλημα της Εκκίνησης
13.3. Ο Διαχειριστής Εκκίνησης και τα Στάδια Εκκίνησης
13.4. Αλληλεπίδραση με τον Πυρήνα κατά την Εκκίνηση
13.5. Device Hints
13.6. Init: Αρχικοποίηση Ελέγχου Διαδικασιών
13.7. Ακολουθία Τερματισμού
14. Χρήστες και Βασική Διαχείριση Λογαριασμών
14.1. Σύνοψη
14.2. Εισαγωγή
14.3. Ο Λογαριασμός Υπερχρήστη
14.4. Λογαριασμοί Συστήματος
14.5. Λογαριασμοί Χρηστών
14.6. Τροποποιώντας Λογαριασμούς
14.7. Περιορίζοντας Χρήστες
14.8. Ομάδες
15. Ασφάλεια
15.1. Σύνοψη
15.2. Introduction
15.3. Securing FreeBSD
15.4. DES, MD5, and Crypt
15.5. One-time Passwords
15.6. TCP Wrappers
15.7. KerberosIV
15.8. Kerberos5
15.9. OpenSSL
15.10. VPN over IPsec
15.11. OpenSSH
15.12. File System Access Control Lists
15.13. Monitoring Third Party Security Issues
15.14. FreeBSD Security Advisories
15.15. Process Accounting
16. Jails
16.1. Σύνοψη
16.2. Όροι των Jails
16.3. Εισαγωγή
16.4. Δημιουργώντας και Ελέγχοντας Jails
16.5. Λεπτομερής Ρύθμιση και Διαχείριση
16.6. Εφαρμογή των Jails
17. Υποχρεωτικός Έλεγχος Πρόσβασης
17.1. Σύνοψη
17.2. Key Terms in this Chapter
17.3. Explanation of MAC
17.4. Understanding MAC Labels
17.5. Planning the Security Configuration
17.6. Module Configuration
17.7. The MAC bsdextended Module
17.8. The MAC ifoff Module
17.9. The MAC portacl Module
17.10. The MAC partition Module
17.11. The MAC Multi-Level Security Module
17.12. The MAC Biba Module
17.13. The MAC LOMAC Module
17.14. Nagios in a MAC Jail
17.15. User Lock Down
17.16. Troubleshooting the MAC Framework
18. Έλεγχος Συμβάντων Ασφαλείας
18.1. Σύνοψη
18.2. Key Terms in this Chapter
18.3. Installing Audit Support
18.4. Audit Configuration
18.5. Administering the Audit Subsystem
19. Αποθηκευτικά Μέσα
19.1. Σύνοψη
19.2. Device Names
19.3. Adding Disks
19.4. USB Storage Devices
19.5. Creating and Using CD Media
19.6. Creating and Using DVD Media
19.7. Creating and Using Floppy Disks
19.8. Creating and Using Data Tapes
19.9. Backup Strategies
19.10. Backup Basics
19.11. Network, Memory, and File-Backed File Systems
19.12. File System Snapshots
19.13. File System Quotas
19.14. Encrypting Disk Partitions
19.15. Encrypting Swap Space
19.16. Highly Available Storage (HAST)
20. GEOM: Διαχείριση Συστοιχιών Δίσκων
20.1. Σύνοψη
20.2. Εισαγωγή στο GEOM
20.3. RAID0 - Striping
20.4. RAID1 - Mirroring
20.5. RAID3 - Striping σε Επίπεδο Byte με Αφοσιωμένο Parity
20.6. Δικτυακές Συσκευές μέσω GEOM Gate
20.7. Δημιουργώντας Ετικέτες (Labels) στις Συσκευές Δίσκων
20.8. UFS Journaling Μέσω GEOM
21. Υποστήριξη Συστημάτων Αρχείων
21.1. Σύνοψη
21.2. Το Σύστημα Αρχείων Z (ZFS)
21.3. Συστήματα Αρχείων Linux(R)
22. Εικονικοποίηση
22.1. Σύνοψη
22.2. Το FreeBSD ως φιλοξενούμενο λειτουργικό
22.3. Το FreeBSD ως Ξενιστής (Host)
23. Τοπικές Ρυθμίσεις - Χρήση και ρύθμιση I18N/L10N
23.1. Σύνοψη
23.2. Βασικές Γνώσεις
23.3. Χρήση των Τοπικών Ρυθμίσεων
23.4. Μεταγλώττιση Προγραμμάτων I18N
23.5. Τοπικές Ρυθμίσεις για Συγκεκριμένες Γλώσσες
24. Ενημέρωση και Αναβάθμιση του FreeBSD
24.1. Σύνοψη
24.2. Ενημερώνοντας το FreeBSD
24.3. Portsnap: Ένα Εργαλείο Ενημέρωσης της Συλλογής των Ports
24.4. Ενημερώνοντας την Τεκμηρίωση
24.5. Παρακολούθηση Ενός Κλάδου Ανάπτυξης
24.6. Συγχρονίζοντας τον Πηγαίο σας Κώδικα
24.7. Μεταγλωττίζοντας το Βασικό Σύστημα («world»)
24.8. Διαγραφή Παρωχημένων Αρχείων, Καταλόγων και Βιβλιοθηκών
24.9. Διαδικασία για Πολλαπλά Μηχανήματα
25. DTrace
25.1. Σύνοψη
25.2. Διαφορές στην Υλοποίηση
25.3. Ενεργοποίηση της Υποστήριξης DTrace
25.4. Χρησιμοποιώντας το DTrace
25.5. Η Γλώσσα D
IV. Δικτυακές Επικοινωνίες
26. Σειριακές Επικοινωνίες
26.1. Σύνοψη
26.2. Εισαγωγή
26.3. Τερματικά
26.4. Υπηρεσία Εισόδου μέσω Επιλογικής Σύνδεσης (dial-in)
26.5. Υπηρεσία Επιλογικής Σύνδεσης
26.6. Ρύθμιση της Σειριακής Κονσόλας
27. PPP και SLIP
27.1. Σύνοψη
27.2. Χρησιμοποιώντας το PPP Χρήστη
27.3. Χρησιμοποιώντας το PPP του Πυρήνα
27.4. Αντιμετώπιση Προβλημάτων σε Συνδέσεις PPP
27.5. Χρησιμοποιώντας PPP μέσω Ethernet (PPPoE)
27.6. Χρησιμοποιώντας PPP μέσω ATM (PPPoA)
27.7. Χρησιμοποιώντας το SLIP
28. Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
28.1. Σύνοψη
28.2. Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
28.3. Ρύθμιση του sendmail
28.4. Αλλάζοντας τον Αντιπρόσωπο Μεταφοράς Ταχυδρομείου (MTA)
28.5. Αντιμετώπιση Προβλημάτων
28.6. Προχωρημένα Θέματα
28.7. SMTP με UUCP
28.8. Ρύθμιση Εξυπηρετητή Μόνο για Αποστολή
28.9. Χρησιμοποιώντας το Mail Μέσω Επιλογικής (Dialup) Σύνδεσης
28.10. Πιστοποίηση Αυθεντικότητας στο SMTP
28.11. Προγράμματα Ταχυδρομείου για τον Χρήστη
28.12. Χρησιμοποιώντας το fetchmail
28.13. Χρησιμοποιώντας το procmail
29. Εξυπηρετητές Δικτύου
29.1. Σύνοψη
29.2. The inetd «Super-Server»
29.3. Network File System (NFS)
29.4. Network Information System (NIS/YP)
29.5. Automatic Network Configuration (DHCP)
29.6. Domain Name System (DNS)
29.7. Ο εξυπηρετητής HTTP Apache
29.8. Πρωτόκολο Μεταφοράς Αρχείων (FTP)
29.9. File and Print Services for Microsoft(R) Windows(R) clients (Samba)
29.10. Συγχρονισμός Ρολογιού Συστήματος με NTP
30. Firewalls
30.1. Σύνοψη
30.2. Βασικές Έννοιες των Firewalls
30.3. Προγράμματα Firewall
30.4. Το Packet Filter (PF) και το ALTQ του OpenBSD
30.5. Το IPFILTER (IPF) Firewall
30.6. IPFW
31. Προχωρημένα Θέματα Δικτύωσης
31.1. Σύνοψη
31.2. Gateways and Routes
31.3. Wireless Networking
31.4. Bluetooth
31.5. Bridging
31.6. Diskless Operation
31.7. ISDN
31.8. Network Address Translation
31.9. Parallel Line IP (PLIP)
31.10. IPv6
31.11. Asynchronous Transfer Mode (ATM)
31.12. Common Access Redundancy Protocol (CARP)
V. Παραρτήματα
A. Που θα Βρείτε το FreeBSD
A.1. Εκδόσεις σε CDROM και DVD
A.2. Εξυπηρετητές FTP
A.3. BitTorrent
A.4. Ανώνυμο CVS
A.5. Χρησιμοποιώντας το CTM
A.6. Χρησιμοποιώντας το CVSup
A.7. Ετικέτες (Tags) για το CVS
A.8. Τοποθεσίες AFS
A.9. Τοποθεσίες rsync
B. Βιβλιογραφία
B.1. Βιβλία & Περιοδικά σχετικά με το FreeBSD
B.2. Οδηγοί χρήστη
B.3. Οδηγοί διαχειριστή
B.4. Οδηγοί προγραμματιστών
B.5. Το εσωτερικό του λειτουργικού συστήματος
B.6. Αναφορές ασφαλείας
B.7. Αναφορές υλικού
B.8. Ιστορία του UNIX(R)
B.9. Περιοδικά και εφημερίδες
C. Πηγές Πληροφόρησης στο Διαδίκτυο
C.1. Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
C.2. Usenet Newsgroups
C.3. Διακομιστές Ιστοσελίδων
C.4. Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
D. Κλειδιά PGP
D.1. Officers
D.2. Μέλη της Ομάδας Core
D.3. Μέλη της Ομάδας Ανάπτυξης
Λεξικό του FreeBSD
Ευρετήριο
Κατάλογος Σχημάτων
2.1. Μενού Φορτωτή Εκκίνησης του FreeBSD
2.2. Τυπικά Αποτελέσματα Ανίχνευσης Συσκευών
2.3. Επιλογή Τρόπου Λειτουργίας Μέσου Εγκατάστασης
2.4. Επιλογή Διάταξης Πληκτρολογίου
2.5. Μενού Επιλογής Διάταξης Πληκτρολογίου
2.6. Καθορισμός Ονόματος Υπολογιστή
2.7. Επιλογή Στοιχείων Εγκατάστασης
2.8. Εγκατάσταση από το Δίκτυο
2.9. Επιλογή Mirror
2.10. Επιλογή Guided ή Manual Partitioning
2.11. Επιλογή από Πολλαπλούς Δίσκους
2.12. Επιλογή Ολόκληρου Δίσκου ή Κατάτμησης
2.13. Επισκόπηση Κατατμήσεων
2.14. Χειροκίνητη Δημιουργία Κατατμήσεων
2.15. Χειροκίνητη Δημιουργία Κατατμήσεων
2.16. Χειροκίνητη Δημιουργία Κατατμήσεων
2.17. Τελική Επιβεβαίωση
2.18. Μεταφόρτωση Αρχείων Εγκατάστασης
2.19. Επαλήθευση Αρχείων Εγκατάστασης
2.20. Εξαγωγή Αρχείων Εγκατάστασης
2.21. Ρύθμιση του Κωδικού του root
2.22. Επιλογή μιας Διεπαφής Δικτύου
2.23. Σάρωση για Access Points
2.24. Επιλογή Ασύρματου Δικτύου
2.25. Ρύθμιση WPA2
2.26. Επιλογή Δικτύωσης IPv4
2.27. Επιλέξτε Ρύθμιση IPv4 μέσω DHCP
2.28. Στατική Ρύθμιση IPv4
2.29. Επιλογή Δικτύωσης IPv6
2.30. Επιλέξτε Ρύθμιση IPv6 SLAAC
2.31. Στατική Ρύθμιση IPv6
2.32. Ρύθμιση DNS
2.33. Επιλογή Τοπικού ή UTC Ρολογιού
2.34. Επιλέξτε μια Περιοχή
2.35. Επιλογή Χώρας
2.36. Επιλογή Ζώνης Ώρας
2.37. Επιβεβαίωση Ζώνης Ώρας
2.38. Επιλογή Πρόσθετων Υπηρεσιών προς Ενεργοποίηση
2.39. Ενεργοποίηση Crash Dumps
2.40. Προσθήκη Λογαριασμών Χρηστών
2.41. Εισαγωγή Πληροφοριών Χρήστη
2.42. Έξοδος από τη Διαχείριση Χρηστών και Ομάδων
2.43. Τελικές Ρυθμίσεις
2.44. Χειροκίνητη Ρύθμιση
2.45. Ολοκλήρωση της Εγκατάστασης
3.1. Μενού Εκκίνησης (FreeBSD Boot Loader)
3.2. Τυπικά Αποτελέσματα Ανίχνευσης Συσκευών
3.3. Επιλέγοντας το Μενού Χώρας
3.4. Επιλογή Μενού Πληκτρολογίου
3.5. Επιλέγοντας Usage από το Main Menu του SysInstall
3.6. Επιλέγοντας το Μενού Documentation
3.7. Το Μενού Documentation του Sysinstall
3.8. Κύριο Μενού Εγκατάστασης (Sysinstall Main Menu)
3.9. Το Μενού Keymap του Sysinstall
3.10. Το Κύριο Μενού του Sysinstall
3.11. Επιλογές του Sysinstall (Options)
3.12. Εκκίνηση της Τυπικής Εγκατάστασης (Standard Installation)
3.13. Επιλέξτε Δίσκο για την FDisk
3.14. Τυπικές Κατατμήσεις fdisk πριν την Επεξεργασία
3.15. Κατάτμηση Fdisk που Χρησιμοποιεί Ολόκληρο το Δίσκο
3.16. Το μενού Boot Manager του Sysinstall
3.17. Έξοδος από την Επιλογή Δίσκων (Select Drive)
3.18. Επεξεργαστής Disklabel του Sysinstall
3.19. Ο Επεξεργαστής Κατατμήσεων Disklabel του Sysinstall με τις Αυτόματες Προεπιλογές
3.20. Ελεύθερος Χώρος για την Κατάτμηση Root
3.21. Επεξεργασία Μεγέθους της Κατάτμησης Root
3.22. Επιλέξτε τον Τύπο της Κατάτμησης Root
3.23. Επιλέξτε το Σημείο Προσάρτησης του Root
3.24. Ο Επεξεργαστής Disklabel του Sysinstall
3.25. Επιλέξτε Distributions (Σετ Εγκατάστασης)
3.26. Επιβεβαίωση Distribution Set
3.27. Επιλέξτε Μέσο Εγκατάστασης (Installation Media)
3.28. Επιλέγοντας μια Συσκευή Ethernet
3.29. Ρύθμιση Παραμέτρων Συσκευής ed0
3.30. Επεξεργασία του inetd.conf
3.31. Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις Ανώνυμου FTP
3.32. Επεξεργασία του Μηνύματος Καλοσωρίσματος (Welcome Message) του FTP
3.33. Επεξεργασία Αρχείου exports
3.34. Επιλογές Ρύθμισης Κονσόλας Συστήματος
3.35. Επιλογές Προστασίας Οθόνης
3.36. Χρονικό Διάστημα Προστασίας Οθόνης
3.37. Έξοδος από τις Ρυθμίσεις Κονσόλας Συστήματος
3.38. Επιλογή της Περιοχής σας
3.39. Επιλογή της Χώρας σας
3.40. Επιλογή Ζώνης Ώρας (Time Zone)
3.41. Επιλογή Πρωτοκόλλου Ποντικιού (Mouse Protocol Type)
3.42. Επιλογή Πρωτοκόλλου Ποντικιού (Mouse Protocol)
3.43. Ρύθμιση Πόρτας Ποντικιού (Mouse Port)
3.44. Ρύθμιση Πόρτας Ποντικιού (Mouse Port)
3.45. Ενεργοποίηση του Δαίμονα Ποντικιού (Mouse Daemon)
3.46. Έλεγχος του Δαίμονα Ποντικιού
3.47. Επιλογή Κατηγορίας Πακέτου
3.48. Επιλογή Πακέτων
3.49. Εγκατάσταση Πακέτων
3.50. Επιβεβαίωση Εγκατάστασης Πακέτων
3.51. Επιλογή Χρήστη
3.52. Προσθήκη Πληροφοριών Χρήστη
3.53. Έξοδος από την Διαχείριση Χρηστών και Ομάδων
3.54. Έξοδος από την Εγκατάσταση
3.55. Ρύθμιση Δικτύου Upper-level (Ανωτέρου Επιπέδου)
3.56. Επιλογή Προεπιλεγμένου MTA
3.57. Ρύθμιση Ntpdate
3.58. Ρύθμιση Δικτύου Lower-level (Κατώτερου Επιπέδου)
Κατάλογος Πινάκων
2.1. Κατηγορίες Κατατμήσεων
3.1. Υπόδειγμα Απογραφής Συσκευών
3.2. Διάταξη Κατατμήσεων για τον Πρώτο Δίσκο
3.3. Διάταξη Κατατμήσεων για τους Υπόλοιπους Δίσκους
3.4. Ονοματολογία και Επεξηγήσεις των ISO Images για FreeBSD 7.X και 8.X
4.1. Κωδικοί Συσκευών Δίσκων
19.1. Physical Disk Naming Conventions
26.1. Καλώδιο Null-Modem DB-25 σε DB-25
26.2. Καλώδιο Null-Modem DB-9 σε DB-9
26.3. Καλώδιο Null-Modem DB-9 σε DB-25
26.4. Ονομασίες Σημάτων
31.1. Wiring a Parallel Cable for Networking
31.2. Reserved IPv6 addresses
Κατάλογος Παραδειγμάτων
2.1. Χρησιμοποιώντας μια Υπάρχουσα Κατάτμηση
2.2. Συρρικνώνοντας μια Υπάρχουσα Κατάτμηση
2.3. Δημιουργία Παραδοσιακών Κατατμήσεων στο Σύστημα Αρχείων
3.1. Χρησιμοποιώντας μια Υπάρχουσα Κατάτμηση χωρίς να την Αλλάξετε
3.2. Συρρικνώνοντας μια Υπάρχουσα Κατάτμηση
4.1. Υποδείγματα Ονομάτων Δίσκου, Φέτας, Κατάτμησης
4.2. Εννοιολογικό Μοντέλο ενός Δίσκου
5.1. «Κατέβασμα» ενός πακέτου χειροκίνητα και εγκατάσταση του τοπικά
12.1. Creating a Swapfile on FreeBSD
13.1. boot0 Screenshot
13.2. Εικόνα από το boot2
13.3. Ανασφαλής Κονσόλα στο /etc/ttys
14.1. Προσθέτοντας Ένα Χρήστη στο FreeBSD
14.2. rmuser Διαδραστική Διαγραφή Λογαριασμού
14.3. Διαδραστική chpass από τον Υπερχρήστη
14.4. Διαδραστική chpass από Κανονικό Χρήστη
14.5. Αλλάζοντας τον Κωδικό σας
14.6. Αλλάζοντας τον Κωδικό άλλου Χρήστη ως Υπερχρήστης
14.7. Προσθέτοντας μια Ομάδα Χρησιμοποιώντας το pw(8)
14.8. Καθορισμός της Λίστας Μελών μιας Ομάδας με Χρήση του pw(8)
14.9. Προσθήκη Νέου Μέλους στην Ομάδα με Χρήση της pw(8)
14.10. Χρησιμοποιώντας την id(1) για Προσδιορισμό Μελών μιας Ομάδας
15.1. Using SSH to Create a Secure Tunnel for SMTP
19.1. Using dump over ssh
19.2. Using dump over ssh with RSH Set
19.3. Using mdconfig to Mount an Existing File System Image
19.4. Creating a New File-Backed Disk with mdconfig
19.5. Configure and Mount a File-Backed Disk with mdmfs
19.6. Creating a New Memory-Based Disk with mdconfig
19.7. Creating a New Memory-Based Disk with mdmfs
20.1. Δημιουργία Ετικετών στις Κατατμήσεις του Δίσκου Εκκίνησης
26.1. Προσθήκη Καταχωρίσεων για τα Τερματικά στο /etc/ttys
28.1. Ρύθμιση της Βάσης Δεδομένων Πρόσβασης του sendmail
28.2. Παρωνύμια Mail
28.3. Παράδειγμα Αντιστοίχησης Mail Εικονικού Τομέα
29.1. Reloading the inetd configuration file
29.2. Mounting an Export with amd
31.1. Branch Office or Home Network
31.2. Head Office or Other LAN
A.1. Λήψη (Check out) Κάποιου Αρχείου από το -CURRENT (ls(1)):
A.2. Χρήση SSH για Λήψη (check out) του Δέντρου src/:
A.3. Λήψη της Έκδοσης του Αρχείου ls(1) από το 8-STABLE Branch:
A.4. Δημιουργία μιας Λίστας Αλλαγών (ως Unified Diffs) της ls(1):
A.5. Βρίσκοντας Ποια Άλλα Ονόματα Modules μπορούν να Χρησιμοποιηθούν:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.

Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.